Mitsubishi VRF Kumandalar

Mitsubishi VRF Sistemler kontrol mekanizmalarını, bireysel ve merkezi olmak üzere 2 ana başlık altında toplayabiliriz. Bu kontrol mekanizmaları kendi içlerinde de kullanıcı talep ve ihtiyaçlarına göre farklı fonksiyonları üzerinde bulunduran birçok modele ayrılmaktadır.

Bireysel Kontrol Elemanları kablolu ve kablosuz kumanda elemanlarını içermektedir. LCD bir ekran üzerinden geniş bir çalışma, servis ve bakım teknik bilgileri girilebilmektedir. Açma / kapama, mod değişikliği ve fan hızı gibi asgari fonksiyonların bulunduğu modellerden haftalık programlama ile kullanıcıya bir gün içerisinde farklı zamanlarda cihazın devreye girmesini sağlayan, değişken ayarlı sıcaklık kontrolü ile alt ve üst sıcaklık limitlerinin belirlenerek aşırı ısıtma ve soğutmanın engellenmesini sağlayan fonksiyonların bulunduğu modellere kadar farklı seçenekler mevcuttur.

Merkezi Kontrol Elemanları ise farklı fonksiyonlara sahip merkezi kumanda modelleri ve bina otomasyon sistemlerine entegrasyonu sağlayan ara yüz elemanlarından oluşmaktadır. Bu ekipmanlar sayesinde sisteme bağlı olan iç ünitelerin her birini tek bir merkezden kumanda etme olanağı sunulmaktadır. Kullanılan merkezi kumanda modeline göre cihazları açma/kapama, sıcaklık ve fan hız ayarları, haftalık zamanlama, bireysel kontrol elemanlarını kısıtlama, elekt¬rik güç hesaplama gibi bir çok fonksiyondan yararlanılabilmektedir.
Web arayüzü kullanılarak herhangi bir software yazılıma ihtiyaç duyulmadan internet explorer üzerinden sistemle ilgili çalışma ve arıza bilgileri bir Pc den görüntülenebilmekte ve veriler depolanabilmektedir. Ayrıca IP filtreleme özelliği ile de bu verilerin güvenliği sağlanarak erişim izinleri seviyeli olarak düzenlenebilir. Lonworks ve BACnet gibiveri tabanlı otomasyon sistemlerine de kolayca adapte edilerek daha kapsamlı bir otomasyon grubunun bir parçası haline getirilebilmektedir. Hata kodlarının tüm bireysel ve merkezi kontrol elemanlarından görüntülenmesi de bakım ve servis müdahalelerinde büyük kolaylık sağlamaktadır.
VRF-SORU

[ninja_forms id=5]