Mitsubishi Heavy Q-Ton Heat Pump Sıcak Su Üreticisi

Normal Heat Pump cihazları sadece 55°C sıcak su değerlerine kadar ulaşılabilirken “Q-Ton”,q-ton-heat-pump-sicak-su-ureticisi dünyanın ilk Rotary ve Scroll kompresörlerinin kombinasyonu ve CO₂ akışkan kullanımı ile 90°C ’ye kadar sıcak su üretebiliyor. Heat Pump ünitesi, 2011 yılında, Japon Klima Mühendisleri Derneği (JSRAE) tarafından “En iyi Teknoloji Ödülü” ve Japon Enerji Tasarruf Merkezi (ECCJ) tarafından “Enerji Verimlilik ve Tasarrufu Ürün Birincilik Ödülü” aldı.

“Q-Ton” sadece elektrik enerjisi kullanmakta ve hiçbir fosil yakıta ihtiyaç duymamakta. Bu sayede sıcak su üretim maliyetlerinde klasik sistemlere göre % 45-75 arası tasarruf sağlıyor.

-25°C dış ortam sıcaklığında dahi 90°C sıcak su temin edebiliyor. Modüler yapı sayesinde 30 kWh kapasitesindeki 16 adet cihaz seri bağlanarak 480 kWh kapasiteye ulaşırken, günlük 100.000 litre sıcak su üretimine imkan sağlıyor.


Q-ton Heat Pump Sıcak Su Üreticisi Sistem Şeması
q-ton-sistem-semasi
FORMUST  [ninja_forms id=5]

Mitsubishi Heavy Q-Ton Heat Pump Water Heater

Contrary to Normal Heat Pump devices reaching only up to 55 °C hot water values, the “Q-Tone”, via the world’s first q-ton-heat-pump-sicak-su-ureticisicombination of Rotary and Scroll compressors, and use of CO₂ fluid, can produce hot water up to 90 °C. In 2011, Heat Pump unit was awarded the “Best Technology Award” by the Association of Japanese Air Conditioning Engineers (JSRA), and the “Energy Efficiency and Savings Product First Award” by the Japanese Energy Conservation Center (ECCJ).

“Q-Tone” runs on only electricity rather than any fossil fuel. In this way, energy saving between 45-75% for hot water production costs is provided compared to conventional systems. Even at -25 °C outside temperature, hot water up to 90 °C is supplied. Due to its modular structure, enabling serial connection of 16 devices of 30 kWh capacity, it reaches 480 kWh capacity and provides the capacity of 100,000 litres hot water production per day.

FORMUST  [ninja_forms id=5]