Verimli İklimlendirme Enerji Tasarrufunun En Mühim Konusu

Enerjide tasarruf sağlamak tüm dünya için önemli fakat ülkemiz açısından daha da önemli. Sırf bu sebepten dolayı bile elektrik tutumluluğu konusunda daha kararlı uygulamalar yapmak mecburiyetindeyiz. Bu nedenle gereksiz tüketimin, imalat süreçlerinde karşılanan kayıpların ve yanlış kullanımların engellenmesi kadar, yalıtım ve iklimlendirmede daha verimli yeni teknolojik ürünlere öncelik tanımalıyız.
Mimari projeler daha tasarım aşamasındayken mimarların ve mekanik tasarımcıların sektör temsilcileriyle, iklimlendirme firmalarıyla birlikte çalışması, son dönemde karşımıza çıkan hasta bina sendromunun önüne geçebilmek için hayli önemli. Her ne kadar son yıllarda bu konuyla ilgili önemli yollar kat edilse de, yaşam alanlarında gerekli iklimlendirme ve ısıtma konforu sağlanamaz ise öncelikle işyerinde, evde, okulda, hastanede, verimlilik minimuma düşüyor.

FORMUST  [ninja_forms id=5]